KOP

ELFA-B11 White


PLAYERS GOALS RED YELLOW
Cassey Gordon 1 0 0 0
Allegresse Mubikayi 2 3 0 0
Anthony Souris 3 0 0 0
Ethan Liversage 4 0 0 0
Tiago Grottis 5 0 0 0
Buddy Zackey 6 0 0 0
Steven Mendes 7 0 0 0
Tau Thekiso 8 1 0 0
Bhungane Radebe 9 1 0 0
Christiano Dionizio 10 0 0 0
Raul De Freitas 11 0 0 0
Phenyo Molete 12 1 0 0
Thuto Sekhoto 13 0 0 0
Conna McNair 14 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0